22. aug. 2010

Verdens største massemordere.

Gikk på Wikipedia og leste litt om min helt Karl Marx. Noen avsnitt ned ble jeg sjokkert over å finne en liste over verdens største massemordere. Heldigvis er alt for en god sak!


I sin levetid var Karl Marx en relativt ukjent skikkelse utenfor visse sosialistiske kretser; mange av hans verker ble heller ikke utgitt under hans levetid. Men kort tid etter hans død begynte hans tanker å få stor innflytelse innenfor en større bredde av arbeiderbevegelsen i mange land. Marx fikk stor innflytelse i den politiske utviklingen spesielt i Russland. Også Øst-Europa, Kina, Afrika og store deler av den tredje verden har latt seg inspirere av marxismen. Kjente politikere påvirket av hans tanker omfatter blant andre Vladimir Lenin, Josef Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, Kwame Nkrumah, Fidel Castro, Enver Hoxha og Kim Il-sung.

Massemordere, nesten alle sammen. De som ikke er massemordere har holdt millioner av mennesker i fattigdom og utenfor godene rikdom bringer. Det gjør jo heldigvis ingenting siden, Disse personene er helter på grunn av deres kamp mot rike personer (bortsett fra dem selv og partifeller) som Stein Erik Hagen og Kjell Inge Røkke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar