19. sep. 2010

Kan Afghanistan vinne valget?

Kan Afghanistan noen gang få en stabil og demokratisk regjering? I dag er mediene fulle av overskrifter om Vold, sabotasje og valgfusk. 400 av de 2500 kandidatene er kvinner, kvinnenes stilling i det afghanske samfunn er ikke bra. De er spesielt utsatt for vold, men får ikke beskyttelse av politiet. Likevel hylles valget av FN og NATO, antageligvis er nok det bare en formalitet fra deres side. Av vanlige folk tror færre og færre at Afghanistan vil bli fredfullt og stabilt.

Kanskje vi må se bort fra Demokratiet å gå en annen vei? Jeg hater meg selv for å si dette, men du kan ikke "begynne" et land med stemmerett for alle. Jeg hater meg selv for å si dette, men Afghanistan kommer seg ikke ut av myra på denne måten. I dag er det 7 store partier i Afghanistan, om jeg forstår wikipedia rett. Fem av syv partier er Islamistiske partier. De har ikke mye å vise til for å opprettholde et land stabilt. De kan det med olje, men selv da ligger de langt bak på levestandard (Newsweek). Så er det et Sosialdemokratisk parti, selv dere sosialdemokrater kan innse, at når det ikke er noen å ta pengene fra, virker ikke sosialisme? Det siste er et republikansk parti, som egentlig kan bety alt mellom himmel og jord. Uansett hvor god politikk de fører, kan de sannsynligvis ikke sloss mot 6 andre partier alene.

Islamisme har et annet dårlig rykte på seg, de liker ikke demokrati særlig godt. Om vi trakk oss ut nå med 5 islamistiske partier som kjempet om makta, tror jeg ikke demokratiet hadde fortsatt frem til neste valg. Jeg tror det hadde blitt et diktatur, eller som Mahmoud Ahmadinejad kalte det, "Religiøst demokrati".

Jeg ville foreslått at kun personer med utdanning kan stemme, Ikke skyt meg! Med en grunnlov som sier at når landet har stabilisert seg, vil flere få stemmerett, tror jeg vil ha bedre mulighet til å lykkes. Det er mange fordeler med dette. En av de største fordelene er at utdannelse vil få større "respekt", kanskje flere vil søke til universiteter for å få en utdanning. Man kan også ha færre valglokaler og større sikkerhet rundt hvert lokale. Større sikkerhet vil gjøre det vanskeligere for Taliban å slå til mot valget. Høyere utdannede har i mange tilfeller høyere lønn, som vil gjøre det umulig å kjøpe en stemme for under en 50- lapp.

Eller man kan la de med en relativt høy formue stemme. Dette er for de samme grunnene som ovenfor, men heller engasjere folk til å skape Business, arbeidsplasser og økonomisk fremgang, istedenfor utdannelse.

Jeg er straks tilbake. Nå skal jeg grine, siden jeg har gått mot en av våre grunnleggende rettigheter.

update: Enda mer valgfusk, skriver aftenbladet. De kunne like greit spart seg for valget, hele valget har vært en katastrofe uansett.

vg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar